Make your own free website on Tripod.com

glitter2.gif

SMKTIWA | SEJARAH | LOGO | LAGU SEKOLAH | VISI & MISI | MATLAMAT SEKOLAH | AKTIVITI | GALERI GAMBAR | HUBUNGI | PROJEK KOMUNITI
MATLAMAT SEKOLAH

MATLAMAT SEKOLAH

Pihak sekolah berkeyakinan penuh bahawa dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif,untuk mempertingkatkan prestasidalam bidang kurikulum dan kokurikulum,satu tahap disiplin sekolah yang tinggiadalah menjadi matlamat yang diutamakan.Untuk mencapai matlamat tersebut,pihak sekolah akan menumpukan kepada perkara-perkara seperti berikut:

     1.Menyediakan program akademik dan kokurikulum yang komprehensif dan seimbang dengan keperluan individu dan sekolah.

     2.Menwujudkan masyarakat sekolah yang berdisiplin, bertanggungjawab dan berhemah tinggi.

     3.Memupuk semangat kemasyarakatan dan cintakan sekolah.

     4.Menyediakan kemudahan-kemudahan untuk membolehkan pelajar-pelajar mencari ilmu pengetahuan dan selesa dan berkesan.

     5.Memupuk hubungan kemanusian dikalangan masyarakat sekolah dan dengan masyarakat luar.

     6.Menjadikan sekolah sebagia pusat mendapatkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekitar.

     7.Berusaha menggunakan kadar keciciran dikalangan pelajar-pelajar.

 

 

 

 

 

 

 

 Our School * Any Street * Anytown * US * 01234